Polityka Prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ jbrLAB

 

1. Administratorem danych osobowych jest pracownia fotograficzna jbrLAB, ul. Lazurowa 12, 01-315 Warszawa, adres email: pracownia@jbrlab.com, telefon: 607-933-705 lub (22)664-18-76.

 

2. Dane osobowe s─ů przetwarzane zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych oraz rozporz─ůdzeniem RODO.

 

3. W pracowni fotograficznej jbrLAB nie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), poniewa┼╝:

– przetwarzania nie dokonuje organ lub podmiot publiczny,
– g┼é├│wna dzia┼éalno┼Ť─ç nie polega na operacjach, kt├│re ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zakres lub cele wymagaj─ů regularnego i systematycznego monitorowania os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, na du┼╝─ů skal─Ö,
– g┼é├│wna dzia┼éalno┼Ť─ç nie polega na przetwarzaniu na du┼╝─ů skal─Ö szczeg├│lnych kategorii danych osobowych (dane ujawniaj─ůce pochodzenie rasowe, etniczne, pogl─ůdy polityczne, przekonania religijne lub ┼Ťwiatopogl─ůdowe, przynale┼╝no┼Ť─ç do zwi─ůzk├│w zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotycz─ůce zdrowia, seksualno┼Ťci lub orientacji seksualnej, dane dotycz─ůce wyrok├│w skazuj─ůcych oraz narusze┼ä prawa).

 

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. S┼éu┼╝y mo┼╝liwo┼Ťci realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů oraz realizowanych w siedzibie pracowni fotograficznej jbrLAB.

 

5. Dane osobowe s─ů przetwarzane w celu realizacji us┼éug w pracowni fotograficznej jbrLAB oraz w celu realizacji zada┼ä ustawowych zwi─ůzanych z prowadzeniem dokumentacji ksi─Ögowej.

 

6. Dane przetwarzane w pracowni fotograficznej jbrLAB:

– imi─Ö, nazwisko, adres firmy lub pseudonim (dane opcjonalne poza imiennymi dokumentami sprzeda┼╝y),
– adres (dane opcjonalne poza imiennymi dokumentami sprzeda┼╝y),
– numer telefonu (opcjonalnie),
– numer NIP (dane opcjonalne poza imiennymi dokumentami sprzeda┼╝y),
– adres email (obowi─ůzkowy do realizacji us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů).

 

7. Przetwarzanie danych w celu realizacji usług w pracowni fotograficznej jbrLAB polega na:

– uzyskiwaniu danych osobowych wprowadzanych dobrowolnie przez Klienta w celu realizacji us┼éugi,
– korespondencji z Klientami przy pomocy urz─ůdze┼ä telekomunikacyjnych i poczty email,
– komunikacji technicznej prowadzonej z Klientami przy pomocy poczty email lub opcjonalnie przez kontakt telefoniczny,
– uzyskiwaniu danych pocztowych s┼éu┼╝─ůcych realizacji us┼éugi transportowej (opcjonalne),
– uzyskiwaniu danych s┼éu┼╝─ůcych wystawieniu imiennego dokumentu sprzeda┼╝y (rachunki/faktury).

 

8. Pracownia fotograficzna jbrLAB korzysta z danych elektronicznych w postaci plik├│w cookies s┼éu┼╝─ůcych prawid┼éowemu dzia┼éaniu stron internetowych nale┼╝─ůcych do pracowni fotograficznej jbrLAB:

– cookies skryptu WordPress,
– cookies wtyczki spo┼éeczno┼Ťciowej,
– cookies sieci,
– cookies wtyczek do skryptu WordPress,
– cookies narz─Ödzia do powiadomie┼ä typu push.

 

9. Wy┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej opcji pozwalaj─ůcej na zapisywanie plik├│w „cookies” zasadniczo nie uniemo┼╝liwia korzystanie z us┼éug pracowni fotograficznej jbrLAB, mo┼╝e jednak spowodowa─ç utrudnienia w ich funkcjonowaniu.

 

10. Dane osobowe Klient├│w nie s─ů w ┼╝aden spos├│b ujawniane, poza okoliczno┼Ťciami uzasadnionymi do realizacji us┼éug.

– dane osobowe przekazywane firmie realizuj─ůcej us┼éugi transportowe,
– dane osobowe umieszczone na imiennych dokumentach sprzeda┼╝y (rachunki/faktury) przekazywane firmie ksi─Ögowej w zakresie obs┼éugi rachunkowej prowadzonej dla pracowni fotograficznej jbrLAB.

 

11. Dane osobowe Klient├│w pracowni fotograficznej jbrLAB nie s─ů┬áujawniane w celach marketingowych i reklamowych ┼╝adnym podmiotom ani osobom trzecim.

 

12. Dane osobowe Klient├│w pracowni fotograficznej jbrLAB nie s─ů przekazywane do pa┼ästw trzecich ani organizacji mi─Ödzynarodowych.

 

13. Pracownia fotograficzna jbrLAB podejmuje dzia┼éania zmierzaj─ůce do korzystania z us┼éug firm uczestnicz─ůcych w przetwarzaniu danych osobowych (firma hostingowa, firma transportowa, firma ksi─Ögowa) maj─ůcych siedzib─Ö na terytorium RP i daj─ůcych gwarancj─Ö nale┼╝ytej ochrony danych osobowych.

 

14. Pracownia fotograficzna jbrLAB podejmuje dzia┼éania zmierzaj─ůce do nale┼╝ytej ochrony – zar├│wno elektronicznej jak i fizycznej – danych osobowych.

 

15. Pracownia fotograficzna jbrLAB przetwarza i przechowuje dane wy┼é─ůcznie w celu realizacji us┼éug, w czasie realizacji us┼éug i czasie jaki przys┼éuguje Klientowi na roszczenia zwi─ůzane z r─Ökojmi─ů i reklamacj─ů. Dane zwi─ůzane z dokumentami ksi─Ögowymi s─ů przechowywane na zasadach okre┼Ťlonych przez polskie prawo.

 

16. Klient ma prawo dost─Öpu do swoich danych w siedzibie pracowni fotograficznej jbrLAB w okresie przewidzianym na ich przechowywanie na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozporz─ůdzeniu RODO.

 

17. W zakresie okre┼Ťlonym prawem Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

18. Uzyskane dane osobowe nie s┼éu┼╝─ů celom marketingowym, reklamowym oraz nie s─ů wykorzystywane do profilowania Klient├│w.

 

19. Formularz zlecenia znajduj─ůcy si─Ö na stronie internetowej jbrlab.com/form zawiera informacj─Ö dotycz─ůc─ů uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Tym samym wype┼énia obowi─ůzek informacyjny przewidziany w rozporz─ůdzeniu RODO.

 

20. Dane osobowe Klient├│w s─ů chronione przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, a tak┼╝e innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnion─ů modyfikacj─ů wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze┼ä technicznych i programistycznych.

 

21. Naruszenia danych osobowych należy zgłaszać do pracowni fotograficznej jbrLAB jako administratora danych osobowych (pracownia fotograficzna jbrLAB, ul. Lazurowa 12, 01-315 Warszawa, adres email: pracownia@jbrlab.com, telefon: 607-933-705 lub (22)664-18-76).

 

22. Zgodnie z rozporz─ůdzeniem RODO, pracownia fotograficzna jbrLAB posiada polityk─Ö bezpiecze┼ästwa w zakresie ochrony danych osobowych, kt├│ra zawiera:

 

– rodzaje przetwarzanych danych osobowych i spos├│b ich wykorzystania,
– rejestr czynno┼Ťci przetwarzania danych osobowych,
– cele przetwarzania danych osobowych,
– kategorie os├│b, kt├│rych dane osobowe s─ů przetwarzane,
– Kategorie odbiorc├│w, kt├│rym dane osobowe s─ů ujawnione,
– informacje o przekazywaniu danych osobowych do pa┼ästwa trzeciego,
– termin usuni─Öcia danych osobowych,
– opis techniczny zastosowanych ┼Ťrodk├│w zabezpieczenia danych osobowych,
– podmioty uczestnicz─ůce w przetwarzaniu danych osobowych,
– uzupe┼éniaj─ůce informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
– ewidencj─Ö incydent├│w zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych,
– informacje na temat Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).