Wołanie filmów

Rodzaje filmów:

 


 Przyjmujemy do wywołania filmy typu 135 i 120

– negatywy kolorowe C41

– negatywy czarno-białe C41

 

Wywołania filmów nie wykonujemy na miejscu w naszej pracowni. W związku z tym należy liczyć się z  dłuższym terminem realizacji zlecenia.