Wniosek o KONTO PRO

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z zasadami przyznawania kont PRO

Wnioski, które nie spełniają wymagań nie będą realizowane.

 

Uwaga! Dane wpisane w formularzu nie są przez naz w żaden sposób gromadzone, przechowywane ani przetwarzane. Służą wyłącznie do przyznania uprawnień PRO.

WNIOSEK O KONTO PRO

  • Dwie ważne informacje: 1. Przyznanie dostępu do cennika PRO nie oznacza automatycznie uruchomienia konta FTP (pełnego konta PRO). Przydział konta i rozliczenia PRO zadziałają wraz ze złożeniem pierwszego zlecenia. Do momentu złożenia pierwszego zlecenia cennik jest wyłącznie do wglądu. 2. Jeśli nie wykonujesz działalności związanej z fotografią lub nie posiadasz portfolio, ale wykonujesz dużą ilość zleceń prywatnych w naszej pracowni, to w drodze wyjątku jest szansa utworzenia konta FTP, bez dostępu do cennika PRO. Słuzy do tego osobny formularz.
 

WERYFIKACJA